Neem contact op
06- 20055086

Beelddenktraining “Rechts inhalen”

Beelddenktraining

Naast coaching bied ik ook de beelddenktraining Rechts Inhalen aan. Deze training is uitstekend geschikt voor kinderen die op een andere manier leren, namelijk vanuit beelden. Ons onderwijs is vooral talig ingericht en beelddenkers hebben meer visuele ondersteuning en soms een andere aanpak nodig. Met deze methode bied ik kinderen de handvatten om onder andere taal, rekenen, wereldoriëntatie en plannen op een andere manier aan te pakken.

Eerst zal er een intake plaatsvinden waarbij er gekeken wordt of sprake is van mogelijk beelddenken. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen we de basis van taal, rekenen, spelling, wereldoriëntatie en plannen vanuit beelden als hulpmiddel ons meer eigen leren maken. Ook hier volgen we een eigen traject afhankelijk van de jaargroep van het kind, de hiaten die er mogelijk zijn of de wensen die er bij het kind of de ouders liggen. Dit kan varieren van minimaal 4 tot 10 of meer bijeenkomsten.